درخشش هنرمند اهری در هفتمین جشنواره سراسری تئاتر خیابانی ارس

آرخا: هنرمند اهری مقام سوم هفتمین جشنواره سراسری تئاتر خیابانی ارس را در بخش کارگردانی این جشنواره کسب کرد.

براساس آرای هیات داوران هفتمین جشنواره سراسری تئاتر خیابانی ارس؛ معین جعفری برای کارگردانی نمایش بیسکوئید رتبه سوم این جشنواره را کسب کرد.

هیات داوران جشنواره همچنین؛ معین جعفری را برای طراحی و ایده پردازی نمایش بیسکوئید شایسته تقدیر معرفی کرد.

هفتمین جشنواره سراسری تئاتر خیابانی ارس در دو بخش آزاد و آئینی سنتی از 7 تا 10 فروردین ماه امسال در منطقه آزاد ارس برگزار شد. در این جشنواره؛ از میان ۱۱۰ اثر ارسالی از ۲۱ استان کشور به دبیرخانه، هیئت داوران در بخش آزاد (رقابتی) ۱۰ نمایش و در بخش آیینی سنتی 6  نمایش را انتخاب کردند.