کودک سه ساله در برف و سرما/ وظیفه انسانی مان چه می شود؟

سعید قاسمی: ساعت ۱۰ و ۴۵ صبح امروز جمعه ( ۱۳/۹/۹۴ ) بود که به همراه پرویز گلی زاده عکاس خبرگزاری فارس برای تهیه گزارشی از بارش برف که از دیشب شروع شده بود راهی شهرستان کلیبر شدیم. فاصله چندانی از سه راه هوراند رد نشده بودیم. جاده کاملا یخبندان بود. هرلحطه از رفتنمان اظهار پشیمانی می کردیم و می گفتیم برگردیم اما انگار یکی می گفت به راهتان ادامه بدهید. تقریبا نزدیک تقاطع گرده سنگ بود دیدیم خودرویی از جاده منحرف شده و به زیرجاده افتاده است. خدا رحم کرده که برخوده تکه سنگی از سرنگونی خودرو جلوگیری کرده بود اما آنچه که توجه ما را جلب کرد دختربچه ای ۳ ساله بود که به همراه مادرش به گاردریل جاده پناه برده بودند. طوفان از یک طرف و سردی برف از طرف دیگر باعث شده بود که بیچاره ها از شدت سرما می لرزیدند. ماشین را زدیم کنار و به کمک آنها شتافتیم از پدر خانواده پرسیدیم که چه زمانی این اتفاق افتاده است. گفت نزدیک به ۲۰دقیقه می شود به ۱۱۰زنگ زدم گفت بیمه بدنه دارید گفتم نه شماره جرثقیل را داد. گفت: تماس بگیر بیایند خودرو را بکشند. پرسیدیم چرا داخل ماشین ننشسته اید، جواب داد: هر لحظه احتمال داشت که ماشین سرنگون یا به دره برود. از روی انسانیت که وظیفه هر انسانی است زن و بچه را بردیم داخل خودروی خودمان. ساعت۱۱ و ۳۰ دقیقه بود که گشت راهنمایی اهر ـ تبریز رسید. پرسید بیمه بدنه دارید و مصدوم دارید راننده گفت: نه. رد شدند تقریباً ساعت۱۱ و ۴۸ جرثقیل آمد و خودرو را نجات داد.
زمانیکه ما پیش آنها بودیم از آقای خانواده پرسیدیم؛ آیا از زمانیکه خودروی تان از جاده منحرف شده کسی شما را ندیده است؟ در جواب گفت: چرا، ولی هیچ کس نگه نداشت. لااقل این بچه و خانمم را پناه بدهند. شدت وزش باد که همراه با کولاک بود خیلی زیاد بود.
جای سوال اینجاست که آیا در چنین مواقعی باید سرنشینان حتماً باید مصدوم یا خدای نکرده کشته شوند و رهگذاران کمک کنند و با موبایلشان از آنها فیلم بگیرند؟
آیا حتماً باید راننده بیمه بدنه داشته باشد تا پیگیری از طریق قانونی انجام شود؟ درست است که راننده باید بیمه بدنه داشته باشد اما وظیفه انسانی در چنین مواقعی چه می شود؟

IMG_96180 IMG_96300 IMG_96350