آرخا/ جعفر خضوعی: کنسرت موسیقی « رویامداسان» طی روزهای ۱۷،۱۶ و ۱۸ دی ماه در آمفی تئاتر میرزا جعفر قراجه داغی مجتمع فرهنگی و هنری اهر برگزار شد.