نوروزگاه بازاری در اهر

بازار تاریخی اهر این روزها حال و هوای ویژه و شور و شکوه نوروزی دارد. ویترین این بازار در این ایام یک حضور ویژه را میزبانی می کند. این گذر تاریخی(خیابان طالقانی/ میدان یادبود تا پانزده خرداد) علاوه بر ماهیت بازاری خود، هویت و بار فرهنگی دارد. این گذر به یک نورزگاه بازاری تبدیل شده است و این رویداد بر ریشه و پیشینه ای غنی و قوی استوار است.

بازرگانی؛ “نقش شهر” دیرین اهر و پایه اقتصاد این شهر بوده است. مجموعه عظیم بازار تاریخی اهر در بافت مرکزی و تاریخی آن گواه این معناست.

بازار تاریخی اهر نمایشگاه و فروشگاه بزرگ مجموعه تولیدات زراعی، دامی، باغی و صنایع دستی هجده محال قراجه داغ با بیش از هزار پاره آبادی و تولیدات کارگاه ها و صنایع کوچک اهر بوده است. این بازار علاوه بر این که محل حضور جوامع پرتعداد روستایی و عشایری منطقه قره داغ بود، بلکه کارکرد فرامنطقه ای نیز داشته است.

امروز مجموعه عظیم بازار تاریخی اهر به عنوان اثر باشکوه ملی یکی از مهم ترین جاذبه های گردشگری این شهر نیز محسوب می شود که انتظار می رود دستگاه مسئول در بهره مندی گردشگری از این اثر برنامه داشته باشد. راه اندازی موزه بازار اهر نیز ضروری است و با کمک خود بازاریان می تواند انجام بگیرد.

نان بومی یئددی قات و شیرینی اهری به عنوان مواریث فرهنگی ملی محصول این بازار تاریخی هستند.

امروز در احیای اقتصاد اهر و رفع بخش قابل توجهی از مشکل بیکاری در این شهر می توان نسبت به احیای نقش منطقه ای و فرامنطقه ای “بازار اهر” اقدام کرد. در این راستا ایجاد بازارهای جدید نیز بایسته است. ایجاد “بازار خودرو” که دوام نیافت و “جمعه بازاری” اقدامات خوبی بوده اند.

راه اندازی بازار بزرگ صنایع دستی قره داغ، بازار بزرگ لبنیات قره داغ و بازار بزرگ محصولات باغی و جالیزی در اهر تحول وسیع در اقتصاد این شهر و منطقه ایجاد می کند.

یادداشت: جعفر خضوعی