تصویر آثار تاریخی و محصولات باغی و صنایع دستی شاخص اهر در سطح این شهر تابلو می شوند

آرخا: نمایشگاهی از تصاویر بناهای تاریخی و محصولات باغی و صنایع دستی شاخص اهر در سطح این شهر دایر می شود.

در آستانه نوروز و با هدف زیباسازی فضای عمومی شهر؛ طراحی تصاویر بناهای تاریخی و محصولات باغی و صنایع دستی شاخص بر روی کافوهای مخابرات از سوی شهرداری اهر انجام می گیرد.

تصویر بقعه شیخ شهاب الدین اهری، تصویر هنر ـ صنعت بومی ورنی، تصویر سیب بومی قره قرمز و تصویر ذرت بومی اهر از جمله این آثار و محصولات شاخص شهرستان اهر است که تاکنون طراحی شده است.

شهرداری اهر همچنین اقدام به تزئین میادین و بلوارهای سطح شهر با گلهای بنفشه کرده است.