جمع خوانی حیدربابایه سلام در کتابخانه عمومی آیت ا…نجفی اهری

آرخا: به مناسبت روز شعر و ادب فارسی و بزرگداشت استاد شهریار جمع خوانی کتاب «حیدربابایه سلام» در کتابخانه عمومی آیت ا… نجفی اهری برگزار شد.

کتابخانه عمومی آیت الله نجفی اهری به مناسبت روز شعر و ادب فارسی و بزرگداشت استاد شهریار، با حضور جمعی از اعضای کودک و نوجوان این کتابخانه، نشست جمع خوانی کتاب «حیدربابایه سلام» اثر استاد شهریار برگزار کرد.