حضور دو شاعر اهری در دیدار شاعران و استادان زبان و ادب پارسی با مقام معظم رهبری

آرخا: در دیدار شاعران و استادان زبان و ادب پارسی با مقام معظم رهبری که نهم خردادماه ترتیب یافت، بابک اسلامی و مریم بیرامی دو شاعر اهری نیز حضور داشتند.

در این دیدار بابک اسلامی یک غزل ترکی قرائت کرد.