ارزیابان یونسکو از جنگل های ارسباران بازدید می کنند

آرخا: ارزیابان یونسکو در چهارچوب پرونده ثبت جهانی جنگل های ارسباران به کلیبر و خداآفرین آمده اند.

دو متخصص سوییسی و لبنانی یونسکو برای بررسی میدانی پرونده‌ی ثبت جهانی جنگل‌های ارسباران به شهرستان کلیبر و خداآفرین سفر کرده اند تا از نزدیک با این منطقه آشنا شده و گزارش نهایی بازدید خود را برای طرح در کارگروه ثبت آثار فرهنگی و طبیعی یونسکو که در تیر ماه ۱۳۹۷ تشکیل خواهد شد، تدوین نمایند.