دومین جشنواره شعر و موسیقی عاشیقلار ارسباران در ورزقان برگزار شد

آرخا: دومین جشنواره شعر و موسیقی عاشیقلار ارسباران با حضور محرمی معاون هنری مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان شرقی در ورزقان برگزار شد.

دومین دوره جشنواره شعر و موسیقی عاشیقلار با حضور محرمی معاون هنری مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی، فرماندار و جمعی از مدیران ادارات و شهروندان ورزقان و همچنین رؤسای ادارات فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان های منطقه ارسباران در ورزقان برگزار شد.

در بخش شعر: ابراهیم قبله آرباطان به عنوان صاحب اثر برگزیده معرفی شد.  اکبر قنبرزاده و فرزانه دهقان نژاد مشترکاً مقام اول، رحمان رضازاده و یداله نعمت پور مشترکا مقام دوم و سامانی و رامین بخشی مشترکاً مقام سوم را کسب کردند.

در بخش موسیقی عاشیقی: امیرمحمدی، حسن بابایی و امیر نوروزی به ترتیب مقام اول تا سوم را کسب کردند. کریم کریم زاده به عنوان پدیده جشنواره معرفی شد.

داوران بخش موسیقی عاشیقی: صداقت گنجه ای، فرخ مهدی پور و آیت قنبری و داوران بخش شعر: اماموردی قلی پور، فردین الهیاری، توکل رحمانی و شجاع زبانی بودند.