کتاب «نارین قالا» منتشر شد

آرخا: کتاب « نارین قالا» اثر قربانعلی قهرمان فرد منتشر شد.

کتاب «نارین قالا» مجموعه اشعار قربانعلی قهرمانی فرد(قربان) در ۲۱۵ صفحه به قطع رقعی از سوی انتشارات شمسیا در اهر منتشر شد.

نخستین مجموعه اشعار این شاعر با عنوان « سنیز یاشامارام آنا وطنیم» سال گذشته منتشر شد.