دو هفته نامه گویا وارد سیزدهمین سال انتشار خود شد

آرخا: دو هفته نامه گویا وارد سیزدهمین سال انتشار خود شد.

انتشار دو هفته نامه گویا به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی هاشم مشرفی و سردبیری جعفر خضوعی و با همکاری جمعی از نویسندگان روز ۲۸ اردیبهشت ماه سال ۱۳۸۴ در اهر آغاز شد.

گویا ابتدا در ۴ صفحه منتشر شد و اکنون در ۱۶ صفحه منتشر می شود.

انتشار منظم و تولیدی بودن درصد بالای محتوای آن از ویژگی های عمده این نشریه است. گویا با گستره توزیع استانی وعمدتاً با محوریت موضوعات و مسائل منطقه ارسباران انتتشار می یابد. فرهنگ عامه، محیط زیست، هنر و ادبیات، میراث فرهنگی و گردشگری و مسائل اجتماعی از جمله موضوعات مورد توجه نشریه گویاست.

دو هفته نامه گویا دارای ستون های متعدد است و دو صفحه از آن به ستون های طنز اختصاص دارد که تا کنون عناوین متعدد ستون طنز مستمر داشته است. محتوای یکی از ستون طنز این نشریه با عنوان « بی ستون» که طی سه سال نخست این نشریه فعال بود، اخیراً به صورت کتابی با همین عنوان منتشر شد.