شور و شوق انتخابات در اهر و هریس

آرخا: روز جمعه ۲۹ اردیهبشت ماه در شهرستان اهر و هریس همزمان سه انتخابات برگزار می شود.

روز جمعه ۲۹ اردیبهشت ماه انتخابات میان دوره ای مجلس دهم، پنجمین دوره شورای اسلامی شهر و روستا و دوازدهمین دوره ریاست جمهوری در شهرستان های اهر و هریس برگزار می شود.

شور و شوق انتخاباتی شهرها و روستاهای این منطقه را فراگرفته و شهروندان با مشارکت گسترده در پای صندوق های آرا حضور خواهند یافت.

عکس: پرویز گلی زاده