سومین جشنواره موسیقی عاشیقلار یادبود عاشیق رسول قربانی در تبریز برگزار می شود

آرخا: رئیس انجمن موسیقی استان از برگزاری سومین جشنواره موسیقی عاشیقلار یادبود زنده یاد عاشیق رسول قربانی در اسفندماه جاری خبر داد.

شاهرخ پناهی فرد گفت: جشنواره یاد شده با هدف صیانت از  فرهنگ و هنر بومی و اصیل منطقه، مقابله با تهاجم فرهنگی بیگان، ایجاد زمینه برای گرایش جوانان به سوی هنر و موسیقی اصیل و بومی، ایجاد بستر مناسب برای افزایش نشاط اجتماعی و عمومی شهروندان، شناسایی و معرفی استعدادهای هنری استان و گسترش زمینه های فرهنگی بین شهروندان برگزار می شود.

وی افزود: این جشنواره در سه بخش گروهی، تک خوانی و تکنوازی بصورت رقابتی برگزار می شود و  گروه ها فقط با آلات مرتبط ” قوپوز، بالابان ، دهل ، سرنا و قاوال ” می توانند اثر خود را ارائه نمایند.

پناهی فرد گفت: همچنین بخش رقابتی تکنوازی در سازهای قوپوز – بالابان و سُرنا، قاوال و دهل می باشد و در این بخش تکنواز می تواند در صورت نیاز از نوازنده همراه نیز استفاده کند.

وی افزود:  در بخش تکخوانی اثر با آواز و نوازندگی قوپوز توسط یک فرد قابل قبول می باشد و تکخوان می تواند در اثر گروهی نیز شرکت نماید.

رئیس انجمن موسیقی استان، شرایط سنی برای شرکت کنندگان را حداکثر تا ۴٠ سال عنوان کرد .

وی گفت: شرکت کنندگان در هر ٣ بخش گروهی، تکخوانی و تکنوازی می توانند دو اثر خود را بصورت CD/DVD تصویری باکیفیت مناسب تا پایان وقت اداری ٢۵ بهمن ماه ١٣٩۵ به دبیرخانه جشنواره واقع در مجتمع فرهنگی هنری ٢٩ بهمن تبریز، دفتر انجمن موسیقی آذربایجان شرقی ارسال نمایند.

نخستین جشنواره استانی موسیقی عاشیقلار  ١۶، ١٧ و ١٨  اسفند ماه  در تبریز برگزار می شود.