آثار حسین دوستی به پنجاه عنوان می رسد/ چهار عنوان آماده چاپ

آرخا: امروز ۲۵ آذرماه در تقویم رسمی کشور به عنوان روز پژوهش نام گذاری شده است. به همین بهانه؛ یادی از دوستی فعال ترین محقق و پژوهشگر اهری می شود.

حسین دوستی متولد ۱۶ اسفند سال ۱۳۳۸ در اهر انتشار کتاب را از سال ۱۳۷۳ و با اثر « تاریخ و جغرافیای ارسباران» آغاز کرد. کار تحقیق و تألیف کتاب را عمدتاً در موضوع ارسباران شناسی و به طور پیوسته ادامه داد و تاکنون تعداد ۴۵ عنوان منتشر کرده است.

تازه ترین اثر دوستی« ادبیات مرثیه در ارسباران» بود که به عنوان پنجمین اثر عاشورایی وی تابستان امسال منتشر شد.

حسین دوستی تعداد ۴ عنوان کتاب نیز آماده چاپ دارد که عبارتند از؛ مشتاقی و مهجوری در زمینه ادبی و تاریخی با ۳۰۰ صفحه، قهرمان ملی ایران؛ ستارخان در موضوع انقلاب مشروطه و ستارخان با ۲۲۰ صفحه، آوای سوتک با ۳۶۰ صفحه در معرفی سیدمرتضی موسوی اهری و تندیس مهربانی ( زندگی نامه و یادنامه آیت ا… نجفی اهری) در ۳۶۰ صفحه.

عکس: پرویز گلی زاده