اقتضای خردمندی توجه به مقوله ی فرهنگ در تمامی ابعاد توسعه است

آرخا: محمد محمدپور مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان شرقی به مناسبت ۱۴ آبان روز فرهنگ عمومی بیانیه ای منتشر کرد. متن کامل این بیانیه را پیش رو دارید:

فرهنگ، امری معنوی،  اجتماعی و سیال است که می توان در بستر آن، رشد و توسعه و تعالی جامعه  را رقم زد و نیکبختی و سعادت را برای آحاد جامعه به ارمغان آورد.

با تمسک به ارزش های والای انسانی که در فرهنگ غنی ایرانی _  اسلامی تبلور و عینیت دارد، می توان مسیر رشد و بالندگی و پیشرفت و تعالی پایدار را پی گرفت و آن را استمرار بخشید.

فرهنگ برخاسته از نیازهای اساسی فردی و اجتماعی انسان هاست و بر همه ی زوایای زندگی مردم سایه انداخته است. اقتضای خردمندی توجه به مقوله ی فرهنگ در تمامی ابعاد توسعه ی اجتماعی، سیاسی،  اقتصادی، علمی  و فنی است.

 امروز، توجه به فرهنگ عمومی که خاستگاه آمال، آرزوها، رفتارهای فردی و روابط اجتماعی، حرکت ها، تلاش ها و مشارکت های اجتماعی و عزت و کرامت مردم خدا جوی ایران اسلامی است، بیش از پیش ضروری است.

گسیختگی نسل امروز و آینده با سرشاخه ها، شالوده و تاریخ و تبار فرهنگی خویش، زنگ خطری است که نواخته می شود و با هجمه های فرهنگی بیگانگان وگاهی بی اعتنایی و تشتت در عرصه های کار و اقدام فرهنگی در داخل کشور، این خطر ابعاد گسترده تری می یابد.

 توجه به فرهنگ عمومی به طور عام و اجزای آن به طور خاص و انسجام و همدلی همه ی دستندرکاران و متولیان امر فرهنگ، یک ضرورت بلکه فوریت گریزناپذیر است.

فرهنگ عمومی در ایران مبتنی بر اصول و معارف اسلامی است  و جامعه‌ی ایرانی، هویت خود را هویتی دینی و ارزشی تعریف می کند و نقش دین در فرهنگ عمومی جامعه‌ی ایرانی بسیار پررنگ است و به همین دلیل می‌توان نقش دین را در ایجاد و بازتولید فرهنگ عمومی جامعه‌ی ایرانی در حوزه‌های فردی و اجتماعی بسیار مؤثردانست.

روز ۱۴ آبان که روز فرهنگ عمومی نام گرفته است، تاکیدی مضاعف بر اهمیت و جایگاه فرهنگ عمومی در معادلات اجتماعی و ملی است در همین راستا شورای فرهنگ عمومی  براساس مصوبات  شورای عالی انقلاب فرهنگی، به عنوان عالی‌ ترین مرجع تصمیم گیری  در مقوله فرهنگ عمومی در سطح کشور، مراکز استان ها و شهرستان ها به شناسایی مسائل و مشکلات و اتخاذ راهکارهای عملی توسعه و ارتقاء سطح فرهنگ عمومی جامعه مبادرت می کند و تلاش دارد تا رسالت هدایت ، نظارت و رصد ابعاد مختلف فرهنگ عمومی را با هماهنگی و همکاری مردم و نهادهای فرهنگی به انجام رساند.

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و به تبع آن اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان،  با درک عمیق اهمیت فرهنگ عمومی و مخاطرات ناشی از گسست فرهنگی، تقویت شوراهای فرهنگ عمومی را در کانون توجه خود قرار داده است.

امید است فعالیت شورای فرهنگ عمومی استان آذربایجان شرقی،  با تداوم همیاری بیش از پیش اعضای فرهیخته ی آن، گسترش یافته و شاهد جهش بلندی در فعالیت های این شورا در سطح استان  باشیم.

با گرامی داشت این مناسبت مهم، برای همه کنش گران عرصه فرهنگ و هنر استان آرزوی توفیق روز افزون داریم.

محمدمحمدپور: مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان شرقی