تصویرسازی «دوست مهربان کبوترها» در کتابخانه آیت ا… نجفی اهری

آرخا: «دوست مهربان کبوترها» از سری کتب مسابقه کتابخوانی رضوی، در بخش کودک کتابخانه آیت …  نجفی اهری جمع خوانی شد.

«دوست مهربان کبوترها» نوشته مجید محمدی از انتشارات بوستان کتاب، منبع ویژه کودکان برای شرکت جشنواره کتابخوانی رضوی می باشد. این جشنواره به طور همزمان در تمام کتابخانه های کشور برگزار می شود.

بخش کودک کتابخانه آیت ا… نجفی اهری به منظور تشویق کودکان جهت شرکت در این جشنواره کتابخوانی، اقدام به برگزاری جلسه جمع خوانی و تصویرسازی کتاب از منبع ویژه کودکان در این مسابقه (دوست مهربان کبوترها) نمود.

برنامه با روایت داستانی از «دوست مهربان کبوترها» توسط کتابدار بخش کودک و با خوانش کتاب توسط کودکان و سپس نقاشی از داستانهای کتاب ادامه یافت. در مراسمی که در جلسه پایانی قصه گویی هفتگی تیر ماه در بخش کودک کتابخانه، جهت معرفی برندگان مسابقات نقاشی و عضو برتر ماه این بخش برگزار خواهد شد، از سه نقاشی برتر این مسابقه با اهدای جوایزی تقدیر خواهد شد.

 

 

۰۰۱۴۷۷۷۰ ۰۰۱۴۷۷۷۱۳ ۰۰۰۱۲۴۱۴۷۷۲ ۰۰۱۴۴۷۷۷۷۱