هشدارهای حفاظت محیط زیست آذربایجان شرقی جهت پیشگیری از آتش سوزی در جنگلها و مراتع

آرخا: اداره کل حفاظت محیط زیست آذربایجان شرقی اطلاعیه ای جهت پیشگیری از آتش سوزی جنگل های و مراتع صادر کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی آرخا، به نقل از روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست آذربایجان شرقی؛ به دلیل فرارسیدن فصل تابستان و افزایش دمای هوا و تراکم گیاهی در مراتع و جنگلهای استان آذربایجان شرقی اداره کل حفاظت محیط زیست استان ضمن صدور اطلاعیه ای؛ توصیه هایی در خصوص پیشگیری از آتش سوزی در مراتع و جنگلهای استان صادر کرد.

۱-  از رها سازی مواد شیشه ای (نظیر انواع بطری شیشه ای و پلاستیکی)،خرده شیشه و اشیا مشابه در داخل جنگلها و مراتع خودداری شود چرا که این اشیا همانند عدسی ذره بین عمل کرده و موجب اشتعال علوفه خشک و مواد قابل اشتعال کف جنگل ها و مراتع گردیده و کانونهای آتش در مناطق ایجاد می نمایند.

۲-  در صورت استفاده از منقل و اجاق ذغالی و چوبی خاکسترهای اضافی به محیط تخلیه نشود چرا که موجب آتش سوزی علوفه و مواد قابل اشتعال کف جنگل ها خواهد شد.

۳-  به هیچ وجه در داخل جنگل ها و مراتع آتش روشن ننمایید و در مواقع ضروری از سطوح بدون پوشش گیاهی استفاده نموده و اجاق را با سنگ محصور نمایید.

۴-  پس از اتمام استفاده از آتش از خاموش شدن آن اطمینان حاصل نموده و هیچ گاه خاکسترهای اجاق را بدون اطمینان از خاموش شدن کامل(بوسیله آب یا مدفون نمودن با خاک) رها ننمایید.

۵-  از پرت کردن ته سیگار یا چوب کبریتاستفاده شده در طبیعت و مکان های مستعد آتش سوزی جدا خودداری نمایید.

۶-  از سوزاندن بقایای محصولات کشاورزی در مزارع جدا خودداری نمایید.

۷- از آتش و مشعل بعنوان منبع بعنوان منبع روشنایی در جنگل ها و مراتع استفاده ننمائید بویژه در هنگام راهپیمایی های شبانه.

۸-  از بازی کودکان با آتش بویژه در مناطق جنگلی و مرتعی جلوگیری نمائید.

۹-  ار حرکات نمایشی و تفریحی بوسیله آتش در مناطق جنگلی و مرتعی خودداری نمائید.

۱۰- از تیراندازی هوایی و یا باهدف مشخص در مناطق جنگلی و مرتعی خودداری نمائید.

۱۱-هنگامی که موتور خودرو داغ است(پس از طی مسافت های طولانی) از توقف در مناطق مستعد آتش سوزی پرهیز نمائید و پس از اطمینان از خنک شدن موتور اتومبیل در محلی عاری از پوشش گیاهی آنرا به محل کمپ خود انتقال دهید.

۱۲- در هنگام مشاهده آتش سوزی مراتب را با شماره های ۱۸۱۲و ۱۵۴۰ به این اداره کل اطلاع دهید.