اثر سعید قاسمی به جشنواره عکاسی زشت و زیبا راه یافت

آرخا: اثر سعید قاسمی عکاس اهری به بخش نمایشگاهی جشنواره مسابقه عکاسی «زشت و زیبا» راه یافت.
هیأت داوران نخستین جشنواره مسابقه عکاسی «زشت و زیبا» پس از بررسی آثار جمع آوری شده، ۴۰ هنرمند عکاس را شایسته حضور در بخش نمایشگاهی این جشنواره معرفی کرد.
دبیرخانه نخستین جشنواره عکاسی زشت و زیبا پس از پایان کار هیأت داوری در مرحله نخست و بررسی آثار ارسالی هنرمندان عکاس در دو بخش عکس های حرفه ای و تلفن همراه با موضوعات زیبایی ها و آلودگی های بصری که توسط شهروندان در فضای بیرونی بناها، ساختمان ها و مناظر عمومی شهر ایجاد شده است، اسامی ۴۰ هنرمند عکاس راه یافته به بخش نمایشگاهی این جشنواره را اعلام کرد که نام سعید قاسمی عکاس اهری نیز در بین این عکاسان می باشد.