احداث پارک فرهنگ و کتاب در ورزقان

آرخا: در جلسه انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان ورزقان از سوی رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی این شهرستان احداث و تجهیز پارک «فرهنگ و کتاب» در محوطه اداره فرهنگ وارشاد اسلامی را پیشنهاد کرد.
تقویمی سرپرست فرمانداری ورزقان در جلسه انجمن کتابخانه های عمومی این شهرستان گفت: استفاده از فضاهای مجازی همچون تلگرام و سایت های اینترنتی در راستای معرفی کتاب و مطالعه مفید از راه های بروز و کارآمد در حوزه تبلیغات و توسعه فرهنگ کتابخوانی می باشد.
وی افزود: برگزاری جلسات انجمن بایستی با محوریت بهبود وضعیت کتابخانه و توسعه آن باشد و با عنایت به تراکم جمعیت شهرستان در روستاها راه اندازی کتابخانه های سیار را با کمک و همیاری شوراهای اسلامی و دهیاران ضروری ارزیابی نمود.
بلال زاده معاون فرماندار ورزقان نیز در این جلسه گفت: بایستی با استفاده از روشها وامکانات وانواع تشویقات وتبلیغات جای کتاب رادر سبد خانوارها محفوظ نگه داشت وی بر شاداب سازی محیط کتابخانه ها در راستای جذب حداکثری مراجعین تاکید نموده وبرگزاری مسابقات کتابخوانی وخلاصه نویسی در مدارس را عوامل موثر در توسعه فرهنگ مطاله عنوان نمود وبر تحقق کامل سهم نیم درصد کتابخانه های عمومی شهرستان توسط شهرداری تاکید نمود.
صادقی رییس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی و دبیر شورا گفت: اهمیت کتاب و کتابخوانی در همه دنیا و ادیان بر کسی پوشیده نیست چنان که ویکتور هوگو در این زمینه میگوید ، خوشبخت کسی است که به یکی از این دو چیز دسترسی داشته باشد یا کتابهای خوب یا دوستانی که اهل کتاب باشند همچنین به گفته سقراط جامعه وقتی فرزانگی وسعادت مییابد که مطالعه کار روزانه اش باشد.
پس بنابراین کتاب خواندن والدین باعث رشد وتکامل ذهنی وروحی کودکان ما می شود وباید درباره نوع کتاب وتناسب آن با سن کودکانمان انتخاب وآگاهی های لازم را داشته باشیم.چون شخصیت کودکان از خواندن کتابهای مختلف شکل می گیرد از همین رو تاثیر در تفکر آنها در رویارویی با مسایل مختلف اجتماعی جامعه دارد.
صادقی همچنین افزود باید تابلوهای راهنمای کتابخانه های عمومی در سطح شهر در محل های پررفت وآمد و شاخص نصب گردد و دعوت از روسای دانشگاهها و مدیران مدارس وافراد صاحب نفوذ حوزه فرهنگی بعنوان مهمان ویژه جلسات انجمن در اولویت قرار گیرد .
رییس اداره فرهنگ وارشاد اسلامی کیوسک و دکه مطبوعاتی را از نیاز های فرهنگی درسطح شهر عنوان کرد و همت شهرداری را در این مورد خواستار شد.
وی همچنین احداث و تجهیز پارک «فرهنگ و کتاب» در محوطه اداره فرهنگ وارشاد اسلامی را پیشنهاد داد.
قلیپور رییس اداره کتابخانه های عمومی نیز سند سیاست های نهاد و شاخص های برنامه ای سال ۹۵ را که سال خواندن نامگذاری شده است، تشریح کرد و خواستار تحقق این شاخص ها با عنایت اعضای انجمن در سال ۹۵ شد.
وی همچنین گزارشی از وضعیت کتابخانه های عمومی شهرستان ومشکلات موجود به اعضای جلسه ارائه نمود.
نویدی رییس شورای شهر ورزقان نیز با مقایسه کشورهای پیشرفته و توسعه یافته با دیگر کشورها، مطالعه زیاد را از شاخص های اصلی رشد و توسعه یافتگی کشورهای پیشرفته عنوان کرد و از حمایت کامل شورای شهر از برنامه های فرهنگی شهرستان علی الخصوص کتابخانه های عمومی خبر داد و پیگیری ها و مصوبات شورا را در خصوص حق نیم درصد کتابخانه های عمومی جزو وظایف ذاتی شورا عنوان کرد.