مردم پای صندوق های رای

آرخا: امروز مرحله دوم انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه اهر و هریس در حال برگزاری است.
پس از یک هفته تبلیغات رسمی کاندیداهای دومین مرحله انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه اهر و هریس انتخابات در حال برگزاری است.
دو کاندیدای حوزه انتخابیه اهر و هریس در این مرحله؛ مهدی حسینیان سراجه لو ( مورد حمایت اصولگرایان) و بیت اله عبدالهی ( مورد حمایت اصلاح طلبان) است.