نشریه صدای هریس مجوز انتشار گرفت

آرخا: دوهفته نامه صدای هریس به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی جعفرصادق محمدزاده مجوز انتشار گرفت.
نشریه صدای هریس با گستره توزیع آذریایجان شرقی در زمینه فرهنگی و اجتماعی به زبان فارسی با صاحب امتیازی و مدیرمسئولی جعفر صادق محمدزاده به شماره ثبت ۷۶۹۱۶ مجوز انتشار دریافت کرد.
بر اساس گزارش اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان هریس نشریه « صدای هریس» اولین نشریه رسمی شهرستان هریس می باشد.