زیرساخت های مدیریتی مناطق حفاظت شده ارسباران و دیزمار تقویت می شود

آرخا: مسئولین ذیربط دفتر حفاظت و مدیریت حیات وحش سازمان حفاظت محیط زیست کشور جهت ارتقای کیفیت و مدیریت در زیستگاه های سیاه خروس و پستانداران در معرض تهدید و پشتیبانی مؤثرتر از جمعیت گونه های مذکور در مناطق حفاظت شده ارسباران و دیزمار به این استان سفر کردند.

به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست آذربایجان شرقی؛ حسینی رئیس گروه پرندگان سازمان مرکزی در این مأموریت دو روزه ضمن بازدید از زیستگاه های سیاه خروس، گفت: می توان با بررسی مشکلات و تبیین راهکارها و تعریف پروژه های اجرایی مختلف در راستای افزایش کیفیت حفاظت این پرنده اقدام مؤثرتری به عمل آورد.

نصرتی رئیس گروه پستانداران سازمان حفاظت محیط زیست کشور نیز با بررسی زیرساخت های موجود و وضعیت زیستگاه های مارال و شوکا، گفت: معاونت محیط طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست کشور با رویکرد جدید برنامه ها و پروژه های خود را معطوف به گونه های شاخص در کشور نموده است که گونه های جانوری شاخص ارسباران نیز در برنامه های سازمانی جزو اولویت می باشند.

معاون محیط طبیعی اداره کل حفاظت محیط زیست استان نیز گفت: پیرو این سفرنسبت به تأمین اعتبار و تعریف پروژه های اجرایی بحث و تبادل نظر گردید و امید است شاهد اجرای برنامه عمل گونه های در معرض تهدید با اولویت گونه منحصر به فرد سیاه خروس قفقازی در استان باشیم.

غنی پور افزود: گونه سیاه خروس قفقازی، گونه جانوری منحصربه فرد این استان در کشور بوده و صرفاً در زیستگاه های مناطق حفاظت دیزمار و ارسباران وجود دارد.