آرخا: بر اساس رای شورای ارزشیابی هنرمندان کشور نشان درجه یک هنری به استاد «حسن اسکندری» هنرمند برجسته موسیقی عاشیقی اعطا شد.