آرخا: شماره ۲۵ و ۲۶‌ فصلنامه آذری ویژه‌ی «پرویز حبیب‌پور و صمد بهرنگی» منتشر شد.