برچسب: دهمین جشنواره سراسری تئاتر کو.تاه اهر ( ارسباران)

هنرمندان تئاتر یاد و نام علیرضا کارگر و مرضیه رضاپور را گرامی داشتند

آرخا: عصر امروز اعضای دبیرخانه دهمین جشنواره سراسری تئاتر کوتاه اهر(ارسباران) با حضور بر مزار زنده یاد علیرضا کارگر و مرضیه رضاپور هنرمندان فقید تئاتر و قرائت فاتحه
ادامه مطلب