آرخا: معاون هنری مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان شرقی گفت: دبیرخانه دائمی جشنواره سراسری تئاتر کوتاه ارسباران در اهر دایر شده است.