آرخا: دومین دوره مسابقه عکاسی با عنوان ” محرم در قاب تصویر” در هریس فراخوان داد. رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی هریس از برگزاری دومین دوره مسابقه