دسته‌ها
اخبار ویژه

گورستان تاریخی آس قدیم در کلیبر

آرخا: روستای آس قدیم در شهرستان کلیبر از آبادیهای قدیمی و باستانی قره داغ می باشد.

آرخا: روستای آس قدیم در شهرستان کلیبر از آبادیهای قدیمی و باستانی قره داغ می باشد. این روستا در محور اهر ـ کلیبر واقع است.

وجود بقعه و قبرستان قدیمی و تاریخی در روستای آس دال برقدمت بالای این روستاست. بقعه قدیمی که درشمال این روستا واقع است در سالهای اخیر توسط اداره میراث فرهنگی شهرستان کلیبر مرمت شده است. این بنا منسوب به دوره ایلخانی یا تیموری است و به باور اهالی این روستا؛ آرامگاه مادر تیمورلنگ است.

براساس نقل قول اهالی؛ دورتا دوراین بقعه قبرستان بوده و بعدها تخریب شده است. همچنین اهالی معتقدند؛ در قدیم محل این روستا شهری بوده که ۳ تا دروازه داشته که بعدا ازبین رفته و اکثراهالی ازاین آبادی کوچ کردند.

قبرستان قدیمی آس نیز در شمال این روستا واقع شده است؛ سنگ قبرهای حجاری شده متعددی با اشکال مختلف دارد. قوچ سنگی نیز دراین قبرستان زیاد بوده که اکثرا تخریب شده یا به غارت رفته است. در روی یکی از سنگ  قبرها چنین نوشته شده است.

آنکه آمد به جهان فنا خواهد بود

آنکه پاینده باقی است خدا خواهد بود

از: سعید قاسمی