نامگذاری خیابانی به نام استاد بارز در اهر

آرخا: از سوی شورای نامگذاری شورای اسلامی شهر اهر خیابانی در این شهر به نام استاد بارز نامگذاری شد.

شورای نامگذاری پنجمین دوره شورای اسلامی شهر اهر در جلسه روز یکشنبه هجدهم آذرماه خیابان ورودی اهر از محور شمال این شهر (در کوی چلب وردی) را به نام استاد بارز نامگذاری کرد.

عباس اسلامی متخلص به بارز متولد سال ۱۳۰۰ خورشیدی در روستای آیپیرزن شهرستان اهر شاعر بنام اهری است که ؛ گل های رنگین، منظومه ائل دایاقینا سلام و یاسلی ساوالان از آثار منتشر شده اوست و آثار منتشر نشده نیز دارد.

استاد بارز ۲۴ آبان ماه سال ۱۳۹۰ در اهر درگذشت و پیکر او در جوار خانه روستایی اش به خاک سپرده شد.

عکس از: سخاوت عزتی