ورنی در اهر میدان دار شد

شورای نامگذاری شورای اسلامی اهر در جلسه روز یکشنبه هجدهم آذرماه میدانی را در (محور مشکین) این شهر به نام ورنی نام گذاری کرد.

ضلع شرقی اهر یک محال عشایری است و دهستان قشلاق است. شهرستان اهر نه تنها به خاطر تولید و عرضه ورنی در جامعه شهری خود بلکه به سبب داشتن جامعه عشایری(قشلاقی و ییلاقی) اش کانون ورنی است.

خواسته ای دیرین از سوی ورنی بافان و شهروندان اهری بود که جامه عمل پوشید. ورنی اثری ملی است و صنعت دستی منحصر به فرد قره داغ و مغان و اهر مرکز تاریخی قره داغ پایتخت ورنی ایران است.

فهم مشترک از اهمیت برجسته شدن یک شهر با صنعت دستی بومی و شاخص خود در اهر تقویت شده و توجه به ورنی در این معنا گسترش یافته است.

برگزاری پیوسته و گسترده جشنواره ورنی و احداث نمایشگاه دائمی ورنی در اهر و در گامی بلندتر ثبت اهر به عنوان شهر جهانی ورنی مطالبه مردمی در این شهر است.

نامگذاری میدان به نام ورنی در اهر اقدام شایسته و ماندگاری است و نشان می دهد که تصمیم گیران شهر اگر از مردم و با مردم باشند؛ داشته ها و مواریث دیرین و اصیل آنها را ارج می نهند و در اعتلای آن ها می کوشند.

یادداشت: جعفر خضوعی

تصویر: اهدای ورنی از سوی پورمحمدی استاندار آذربایجان شرقی به سرکنسول ترکیه