کتابگردی کنیم

روز پنج شنبه اول آذر همزمان با آخرین روز بیست و ششمین دوره هفته کتاب طی فراخوانی قرار پنجمین دوره کتابگردی در سال ۱۳۹۷ با عنوان من هم می آیم در سراسر کشور نهاده شده است. وعده ای برای کتابخانه گردی.

شهر اهر با «کتاب» آشنایی و دوستی دیرینه ای دارد و اگرچه کتابفروشی هایش کم فروغ شده اند اما همچنان استوار ایستاده اند و این شهر را به داشتن «کتابفروشی» مفتخر ساخته اند. کتابفروشی و تعداد آن از پایه ها و نشانه های غنای فرهنگی شهرها محسوب می شود. افتخار شهرها به داشتن چنین اماکن فرهنگی است.

کتابگردی در تهران کلید خورده و به شهرهای دیگر در کشور راه یافته است. اهر که همواره در رویدادها و مناسبات ملی نقش آفرین بوده است، اکنون بجاست که در این پویش فاخر نیز پیشینه فرهنگی خود را به رخ بکشد.

روز پنج شنبه اول آذرماه همت کرده و کتابخانه گردی کنیم. به کتابخانه ها سری زده و با چراغداران و خادمان کتاب در شهرمان دیدار کنیم. دست بر سر و روی قفسه های کتاب و کتابها بکشیم و به آنها سلام دهیم و دمی با آنها مهربانی کنیم و اگر برایمان مقدور است جلدی کتاب بخریم و خانه را به این سوغات شادمان سازیم.

یادداشت: جعفر خضوعی