دسته‌ها
اخبار ویژه ورزش

کورس تابستانه شمالغرب کشور در مجموعه سوارکاری شهید باقری افشرد خواجه برگزار می شود

آرخا: کورس تابستانه شمالغرب کشور طی یک ماه در مجموعه سوارکاری شهید باقری افشرد خواجه در شهرستان هریس برگزار می شود.

آرخا: کورس تابستانه شمالغرب کشور طی یک ماه در مجموعه سوارکاری شهید باقری افشرد خواجه در شهرستان هریس برگزار می شود.

عکس ها: سعید قاسمی