مسابقه کتابخوانی از کتاب « انقلاب اسلامی در اهر» برگزار می شود

آرخا: مسابقه کتابخوانی از کتاب « انقلاب اسلامی در اهر » اثر حسین دوستی در اهر برگزار می شود.

این مسابقه همزمان با دهه فجر ازسوی اداره کتابخانه عمومی شهرستان اهر برگزار می شود.

شرایط شرکت در مسابقه در پوستر مسابقه آمده است.