استفاده از نماد پرنده ” سیاه خروس” در تندیس دهمین جشنواره سراسری تئاتر کوتاه ارسباران

آرخا: دبیرخانه جشنواره سراسری تئاتر کوتاه ارسباران در طراحی تندیس دهمین دوره این جشنواره از نماد پرنده ” سیاه خروس” استفاده کرد.
این پرنده در منطقه ارسباران زیست می کند و گونه در حال انقراض معرفی شده است.
سیاه خروس به عنوان نماد حیات وحش استان آذربایجان شرقی نیز انتخاب شده است.
این کار به منظور تعمیق توجه به محیط زیست و برجسته سازی ملاحظات زیست محیطی صورت گرفته است.
موضوع محیط زیست از محورهای فراخوان جشنواره تئاتر کوتاه ارسباران بوده است و در همین ارتباط و انجام یک حرکت ماندگار و تاثیرگذار از نماد پرنده ” سیاه خروس” در تندیس جشنواره استفاده شده است.