مجموعه شعر « مرواریدها» منتشر شد

آرخا: مجموعه شعر « مرواریدها » اثر میکائیل نوراللهی منتشر شد.

این مجموعه شامل اشعار مذهبی شاعر است که در ۶۲ صفحه و هزار نسخه به قیمت ۹۰۰۰ تومان از سوی انتشارات شمیسا در اهر چاپ و منتشر شد.