اورگیمین گوزگوسو منتشر شد

آرخا: مجموعه شعر « اورگیمین گوزگوسو» اثر سواد وجودی مولان منتشر شد.
این کتاب در قطع رقعی و در ۱۵۲ صفحه از سوی سومر نشر با شمارگان ۵۰۰ نسخه در تبریز چاپ و منتشر شد. مقدمه ای به قلم محمد عبادی بر این کتاب نوشته شده است. این کتاب حاوی ۹۰ قطعه شعر ترکی در قالب های؛ دیوانی، تجنیس، قوشما، گرایلی، دئیشمه، مخمس و غزل است.

 

۲۰۱۲۰۰۱