نمایندگی میراث فرهنگی اهر و شش شهرستان دیگر در استان به اداره ارتقا یافتند

آرخا: مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان شرقی از ارتقاء هفت نمایندگی اداره کل میراث فرهنگی استان به اداره خبر داد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان شرقی فرزین حق پرست گفت: شهرستان های تبریز، اهر، میانه، سراب، بناب، ملکان و عجب شیر با همت اداره کل و پیگیری کارشناسان معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی از نمایندگی به اداره ارتقاء یافتند.
وی با تأکید بر اینکه تمهیدات لازم برای آغاز مقدمات اجرایی تبدیل وضع از نمایندگی به اداره در این شهرستان ها اندیشیده شده است، خاطر نشان کرد: بعد از تثبیت شرایط در این شهرستان ها، شاهد افزایش قدرت تصمیم گیری مدیران و به تبع آن بهبود عملکرد ادارات خواهیم بود.
حق پرست یادآور شد: ارتقای جایگاه شهرستان های ذکر شده، به دلیل وجود آثار فراوان تاریخی، طبیعی و گردشگری در این مناطق، در راستای تقویت عملکرد این ادارات در حفظ و حراست از منابع با ارزش طبیعی و ابنیه های تاریخی از یک سو و استفاده حداکثری از ظرفیت های گردشگری و صنایع دستی از سوی دیگر صورت گرفته است.

گفتنی است؛ روز گذشته مرتضی آبدار بخشایش جایگزین فرزین حق پرست شد.