ممنوعیت جاده کشی و تعریض جاده در مناطق حفاظت شده شهرستان خداآفرین

آرخا: مسئول حفاظت محیط زیست شهرستان خداآفرین در کارگروه مبارزه با زمین خواری شهرستان گفت: هرگونه جاده کشی و تعریض جاده در مناطق حفاظت شده این شهرستان ممنوع است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی آرخا، به نقل از روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست آذربایجان شرقی؛ حمید غفاری مسئول حفاظت محیط زیست شهرستان خداآفرین در کارگروه مبارزه با زمین خواری و جلوگیری از ساخت و سازهای غیرقانونی با اشاره به قانون ممنوعیت ساخت و ساز در مناطق تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست گفت: هرگونه ساخت و ساز ،جاده کشی و تعریض جاده بدون اخذ نظر و مجوزهای لازم از سوی محیط زیست ممنوع است.
وی افزود: در این جلسه مقرر گردید کلیه ادارات خدمات رسان اعم از آب،برق،گاز و راه و شهرسازی از واگذاری انشعابات و خدمات به ساخت و سازهای غیرقانونی جلوگیری نموده وحتی در داخل روستاها از اداره حفاظت محیط زیست و منابع طبیعی در هر زمان درخواست مجوز نمایند.
غفاری گفت:در این کارگروه مصوب گردید تمام ساخت و سازهای موجود در داخل بافت روستاها و اراضی مستثنی از سوی دهیاران کنترل و بخشداران بر حسن انجام این امر نظارت داشته باشند.
مسئول اداره حفاظت محیط زیست شهرستان خداآفرین گفت: در حدود ۴۰ درصد مساحت شهرستان جزء مناطق تحت حفاظت و مدیریت این اداره می باشد.