تأکید مدیرکل محیط زیست استان بر ایجاد خانه محیط زیست در شهرستان ها

آرخا: مدیر کل و معاونت توسعه مدیریت حفاظت محیط زیست آذربایجان شرقی بر ایجاد خانه محیط زیست در شهرستان های استان تأکید کرد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست آذربایجان شرقی؛ شهنام اشتری در بازدید از مناطق حفاظت شده و شکار ممنوع شهرستان هوراند ضمن تاکید بر مشاركت گسترده جوامع محلی شهرستان هوراند، گفت : با شدت گرفتن بحران‌های زیست محیطی و شرایط مناسب منطقه حفاظت شده هوراند مردمی سازی محیط زیست در این منطقه بسیار مهم است و بایستی نسبت به ایجاد خانه‌های محیط زیست در این شهرستان و سایر شهرستانها اقدام کرد.